ZAUJÍMAVOSTI

Nová kanadská štúdia: Covid-19 je definitívne väčšou hrozbou pre život ako sezónna chrípka

Covid má 3,5-krát vyššie riziko úmrtia

Nová štúdia z Kanady zistila, že riziko úmrtia na Covid-19 je triapolkrát vyššie ako riziko, ktoré predstavuje chrípka, a zároveň vyvracia mýtus, že choroba nemá tendenciu ovplyvňovať mladších ľudí. Zistenia zverejnil časopis Canadian Medical Association Journal (CMAJ). Prípady sa týkali hospitalizácií na chrípku a na Covid-19 v období od 1. novembra 2019 do 30. júna 2020 v siedmich hlavných nemocniciach v oblastiach Toronto a Mississauga. Všetci pacienti v štúdii boli buď prijatí na všeobecné ošetrenie do nemocnice alebo na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS).

Štúdia porovnávala 783 hospitalizácií pre 76% pacientov s chrípkou a 1027 hospitalizácií pre 972 pacientov pre Covid-19.

Väčšina pacientov s koronavírusmi mala iba málo základných chorôb, ak vôbec nejaké boli, a 21 percent z tejto skupiny malo menej ako 50 rokov, čo vyvrátilo ďalšiu mylnú predstavu, že Covid-19 postihuje hlavne starších ľudí.

Takmer každý tretí dospelý mladší ako 50 rokov hospitalizovaný    s Covid-19 si vyžadoval intenzívnu starostlivosť a takmer každý desiaty človek potreboval po prepustení neplánované readmisie do nemocnice

Dr. Amol Verma, Nemocnica sv. Michala, Unity Health Toronto

U osôb prijatých na liečbu Covid-19 bola vyššia pravdepodobnosť, že budú vyžadovať liečbu na JIS, dlhodobé používanie ventilátorov a zostali hospitalizovaní dlhšie ako u pacientov s chrípkou.

„Pacienti prijatí do nemocnice v Ontáriu s chorobou Covid-19 mali 3,5-krát väčšie riziko úmrtia, 1,5-krát väčšie využitie na jednotke intenzívnej starostlivosti a 1,5-krát dlhšie pobyty v nemocnici ako pacienti prijatí s chrípkou,“ uviedol Verma. Podľa neho pandémia je definitívne smrteľnejšia ako sezónna chrípka.

Zdroj: RT.com

Foto: Reuters

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button