SLOVENSKO

Národnostné školstvo zatiaľ vraj len definícia: Chystá sa legislatívne posilnenie vzdelávania menšín

Pre oblasť národnostného školstva naďalej chýba primeraná legislatívna úprava. Vyplýva to zo Správy o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za obdobie rokov 2019 – 2020. Na rokovanie vlády, kde správu schválili, ju predložil splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny cez vedúceho Úradu vlády SR Júliusa Jakaba (OĽaNO).

Chcú definíciu národnostného školstva

Úrad splnomocnenca pripomenul, že vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala legislatívne definovať národnostné školstvo a zaistiť aktuálne a moderné učebnice a materiály na výučbu. Dodal, že stále je potrebné posilniť proces zohľadnenia špecifík výchovno-vzdelávacích potrieb príslušníkov národnostnej či etnickej skupiny.

Štát prepláca cestovné do maďarskej školy

Úrad splnomocnenca v správe vyzdvihol, že v sledovanom období sa udialo viacero zmien, napríklad právo na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiaka z obce, kde býva, do najbližšej školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.

Pozitívnym krokom v tejto oblasti bolo taktiež zavedenie povinnosti obce pri určovaní školského obvodu základnej školy zohľadniť okrem iného aj záujem obyvateľov obce s trvalým bydliskom v obci o vzdelávanie v štátnom jazyku a v jazyku národnostných menšín na území obce,“ zhodnotil.

Správa upozornila, že oblasť školstva bola značne ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19. Dôvodom bolo, že mnoho žiakov bolo odkázaných na vzdelávanie dištančnou formou štúdia. Podľa dotazníkového prieskumu Inštitútu vzdelávacej politiky (IVP), ktorý spadá pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, počas prvej vlny sa do dištančnej výučby nezapojilo takmer 52-tisíc žiakov, čo je 7,5 percenta žiackej populácie.

Kontinuálne vzdelávanie je iba v maďarčine

Prieskum skúmal priebeh dištančnej výučby v školskom roku 2019/2020 na základných a stredných školách. Prezenčnú výučbu na všetkých školách prerušili 16. marca 2020 pre šírenie ochorenia COVID-19. Od 1. júna 2020 ministerstvo povolilo otvorenie všetkých materských škôl a prvého až piateho ročníka základných škôl. Posledný júnový týždeň sa do škôl mohli vrátiť aj stredoškoláci a žiaci druhého stupňa základných škôl.

Prechod na dištančnú výučbu podľa správy spôsobil problémy najmä žiakom bez alebo so slabým technickým vybavením. Konštatovala, že do tejto skupiny žiakov patria predovšetkým žiaci z marginalizovaných rómskych komunít. Medzi nich patrili aj žiaci zo základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, ktorí mali z dôvodu pandemických opatrení výrazne sťažené podmienky na vzdelávanie sa.

 

Infografika: redakcia SKsprávy

Rusínsky jazyk je vyučovacím na troch materských školách a jednej základnej škole. Na Slovensku má ako vyučovací jazyk zastúpenie ukrajinčina, nemčina aj bulharčina. Rómsky a rusínsky jazyk nie sú na žiadnej strednej škole vyučovacím jazykom. Navyše výučba v rómskeho jazyka je zatiaľ možná iba v Súkromnom gymnáziu Zefyrína J. Mallu v Kremnici ako povinne voliteľný predmet.

Predpríprava maďarskej školskej autonómie

Pripomeňme, že na Ministerstve školstva (MŠVVaŠ SR) zriadili samostatnú Sekciu národnostného a inkluzívneho vzdelávania.  Ministrovi radí Rada ministra pre národnostné školstvo je poradným orgánom ministra školstva pre oblasť výchovy a vzdelávania príslušníkov národnostných menšín a implementáciu Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov.

Ilustrácia: Igor Matovič prisľúbil Viktorovi Orbánovi ešte ako premiér vlády SR posilnenie národnostného vzdelávania, vrátane maďarčiny

Vláda a Gröhlingov rezort majú ambíciu v školskom zákone ustanoviť samostatnú časť pre národnostné školstvo. Salámovou metódou sa postupne vyčleňuje z homogénneho vzdelávacieho systému tzv. národnostné školstvo, čo bude predposledná fáza predovšetkým maďarskej školskej autonómie.

„Nejde o zásah do školského systému, ide o jednoznačnú definíciu, čo znamená národnostné školstvo na Slovensku a v akých špecifikách je odlišné od slovenských škôl, napríklad keď ide o školu s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny,“ pokúša sa rozptýliť nedôveru a obavy štátna tajomníčka Monika Filipová.

Faktom však je, že na začiatku každej autonómie je definícia pojmov. Potom nastupuje tlak na pomyselné právo na menšinovú (rozumej: maďarskú) „samosprávu“, ktorá bude procesu a deťom rozumieť najlepšie…

Postupne sa tak vyčleňujú organizačné aj metodické útvary, ktoré sa v deň „D“ môžu okamžite osamostatniť. Hoci sa používa termín „národnostné“, aj vzhľadom na fakty, ktoré sme uviedli, aktivity sa robia predovšetkým pre maďarské školstvo a maďarskú menšinu.

Nejde o nijakú novinku z dielne tejto vládnej koalície. Maďari sa o tento ďalší nadštandard usilujú už dlhšie. V decembri 2016 to skúšal počas rokovania na ministerstve školstva poslanec NR SR za Most-Híd Péter Vörös. Podľa tlačového odboru Mosta-Híd uviedol, že je na čase novelizovať všetky zákony, ktoré sa vzťahujú na fungovanie škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín. Musíme presne zadefinovať pojem národnostné školstvo a národnostné školy a určiť, ktoré typy škôl a školských zariadení sem patria a ako ich budeme financovať. 

Najmä posledná veta jasne určuje predstavy Maďarov na vyčlenenie škôl, takže nejde a nepôjde len o „terminológiu“ ako sa snaží slovenskú verejnosť uspať rezort školstva. Posilnenie národnostného školstva sľúbil Matovič aj počas jeho stretnutia s Viktorom Orbánom. Posilnenie znamená aj posilnenie maďarčiny. Keďže so štátnym jazykom fungujú ako spojené nádoby, v praxi to bude znamenať ďalšie oslabenie slovenčiny a ovládanie štátneho jazyka na školách sa vyučovacím jazykom maďarským. Kontroverznej téme sa budeme v redakcii priebežne venovať, sledujte nás preto ďalej.

-red1-

Zroj
webnoviny

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button