Nezaradené

Výhrady voči Krajniakovej dôchodkovej reforme má aj rezort financií

Výhrady voči novele zákona o sociálnom poistení (prvá časť dôchodkovej reformy) z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) má aj Ministerstvo financií (MF) SR. Na portáli Slov-lex.sk zverejnili v rámci medzirezortného pripomienkového konania niekoľko zásadných pripomienok. Medzi inými chcú od Krajniaka napríklad to, aby sa ponechal súčasný stav krátenia predčasného starobného dôchodku aj pri splnení podmienky odpracovania 40 rokov.

V návrhu zákona rezort práce vyčíslil, že predčasný dôchodok po odpracovaných 40 rokoch sa má krátiť o 0,3 % za každý mesiac predčasného dôchodku. Rezort financií chce ponechať súčasných 0,5 %. MF argumentuje negatívnymi vplyvmi na rozpočet Sociálnej poisťovne (SP).

Pri individuálnom dôchodkovom strope chce MF naviazať odpracovanie 40 rokov na rast strednej dĺžky života v stanovenom pomere. „A to tak, aby sa minimálne 50 % rastu strednej dĺžky života premietlo aj do zvýšenia minimálneho počtu odpracovaných rokov potrebných na vznik predčasného starobného dôchodku,“ vysvetlil rezort financií.

MF namieta aj voči inštitútu rodičovského dôchodku, žiadajú ho úplne vyradiť z novely zákona. „Návrh vytvára výrazne negatívne vplyvy na výdavky SP, ktoré budú musieť byť financované navýšením transferu zo štátneho rozpočtu,“ upozornilo MF.

Rezort financií upozornil aj na to, že návrh novely vylučuje možnosť súbehu pracovnej činnosti a poberania čiastočného dôchodku, čo je jedným z odporúčaní OECD pre postupný odchod z trhu práce a s ktorým uvažuje aj aktuálny návrh Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 až 2030.

„Žiadame ponechať povinnosť platiť odvody pri poberaní materského, umožniť súbeh s dôchodkovým poistením štátu a rozšíriť tieto podmienky aj na poberateľov rodičovského príspevku,“ pokračoval rezort financií v pripomienkovaní.

Matovičov rezort rovnako ako ďalšie inštitúcie či zväzy žiada aj vypustenie zrušenia maximálneho mesačného vymeriavacieho základu na platenie poisteného.

-red3-

Zroj
teraztasr

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button