KOMENTÁRE

Psychické týranie dôchodcov povinným očkovaním môže mať aj trestnoprávnu dohru

V médiách, naposledy aj v diskusnej relácii Na telo TV Markíza (21.novembra) politici brojili za povinné očkovanie, v rámci overtonovho okna alebo salámovej metódy začínajú najzraniteľnejšou skupinou – seniormi. Po nich ako to už býva v týchto manipulatívnych metódach, príde na rad aj zvyšok populácie. Tak  sme sa v redakcii pozreli na možnú ochranu našich starých otcov a starých mám.

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je zneužívanie a týranie starších jednorazový alebo opakovaný čin objavujúci sa v akomkoľvek vzťahu, ktorý spôsobuje ujmu alebo nešťastie staršej osobe.

Kľúčová pre práva seniorov je Rezolúcia OSN 46/91 na ktorú sa odvoláva aj základný slovenský dokument Národný program ochrany starších ľudí (1999).

Z piatich hlavných okruhov ochrany je z rezolúcie pre nútenie na povinné vpichnutie si experimentálnej látky génovej manipulácie piaty princíp – dôstojnosť. Tá zahŕňa potrebu zabránenia vykorisťovania, fyzického alebo duševného zneužívania, potrebu slušného zaobchádzania a nehodnotenie podľa ekonomického prínosu. To znamená že sem patrí aj ochrana pred vydieraním  zdravotnou „záťažou“, napríklad pobytom v nemocnici pri ochorení na covid.

 

Už len samotné arogantné oznámenie v médiách o povinnom očkovaní dôchodcov môže značnej zraniteľnej časti starších ľudí spôsobiť psychickú ujmu z donútenia. Navyše, ak angažovaní idioti okamžite štrngajú sankciami alebo dokonca väzením, ak si osoba bude chcieť chrániť svoju integritu a primárnu zodpovednosť za svoj zdravotný stav, či legitímne uplatniť výhradu vo svedomí.

Zo strany vakcinačných lobistov pharma priemyslu a vakcinačných fanatikov ide teda nielen o nehumánny, ale možno aj trestnoprávny zásah do integrity zraniteľnej a chránenej časti spoločnosti aj pred mocenskými zásahmi.

Podľa § 420 Trestného poriadku s časti Mučenie a iné neľudské týranie alebo kruté zaobchádzanie „Kto v súvislosti s výkonom právomoci orgánu verejnej moci, z jeho podnetu alebo s jeho výslovným alebo tichým súhlasom inému týraním, mučením alebo iným neľudským alebo krutým zaobchádzaním spôsobí telesné alebo duševné utrpenie, potrestá sa odňatím slobody na dva roky.

Odsek (3) hovorí, že „Odňatím slobody na tri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1“, ak by inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd. To znamená napríklad, ak by mu zákonodarca alebo ním poverená autorita nariadením povinnej účasti na pokuse s experimentálnymi látkami génovej manipulácie odňal právo uplatniť si základné práva a slobody, vrátane osobnej integrity a individuálnej zodpovednosti za svoje zdravie, napríklad uplatnením výhrady vo svedomí.

Ani krízová situácia nie je pre takéto nacistické nariaďovanie poľahčujúcou okolnosťou, pretože odsek (4) hovorí, že takémuto páchateľovi hrozí najprísnejší  trest – dvanásť rokov až dvadsať rokov.

Takže páni hygienici, infektológovia, dátoví analytici, členovia „krízového štátu“ a kto vie ešte kto, no najmä politici, dobre vážte nielen činy, ktoré by ste chceli spáchať na najzraniteľnejšej skupine našej spoločnosti, ale aj slová, lebo aj tie môžu spôsobiť ujmu. Všeobecne sa vie, že nie ste majstri v komunikácii a sedia vám len rozkazovacie vety.

Nepochybujem, že by sa našlo dostatok dôchodcov, ktorí by boli ochotní podať trestné oznámenie za psychické týranie oznamovania o povinnom očkovaní vybranej vekovej skupiny osôb na nielen medicínske, ale už aj politické experimenty.

Pri dôchodcoch mocenské štruktúry ako predátor zacítili slabosť a zraniteľnosť na svoje diktátorské maniere a zavádzanie covidového fašizmu. Ešte vo februári si Anna Zemanová (SaS) nadradene obtrela ústa o seniorov. Vraj ľudia 65+ si musia vystáť rad na vakcínu a počkať, „pretože netvoria ekonomické hodnoty“.

Ku koncu roka je to už  naopak a podľa fašistického prístupu dôchodcom hrozí, že ich povinne naženú do očkovacích vagónov s nadpisom „Vakzine macht frei“ a obrazne odvezú do očkovacieho centra na vpichnutie experimentálnej látky génovej manipulácie aj proti ich vôli alebo slobodnému rozhodnutiu. Argument, že ľudia nad 60 rokov robia 75% hospitalizovaných a 90% úmrtí nehrá pri ľudských právach nijakú rolu.

Ani pre Andreja Kisku ako prezidenta  ľudské práva neboli na piedestály – nemohli byť podľa neho nadradené ani ekonomike, ani zahraničnému obchodu! Biznis jednoducho musí frčať a teraz zrejme najmä pfarma biznis za miliardy s experimentálnymi látkami, ktoré sa v mainstreame dezinformačne označujú za „vakcíny“.

Seniorov do kúta v mene ich „ochrany“ poslala 11. apríla aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá je nemecký denník Bild  povedala, že starší ľudia by mali zostať v izolácii až do konca roka, aby sa vyhli nákaze. „Bez vakcíny musíme obmedziť kontakt so staršími ľuďmi v maximálnej možnej miere,“ uviedla.

Teraz sa ukazuje, že pragmatici a covidoví fašisti chcú obmedziť najmä kontakt seniorov s ich slobodnou vôľou, ľudskými právami, oprávneným strachom aj legitímnou nedôverou v experimenty. Ozaj, čo na to ombudsmanka, armáda sorošových ľudskoprávnych aktivistov, ústavný súd či generálny prokurátor? A čo na to „aktívne prínosní ľudia“? Necháte v tom chudákov dôchodcov osamotených? Nezabudnite, že raz na ich mieste budete aj vy.

Rafael Rafaj

Zroj
TV Markízapixabay

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button