EP chce, aby sa rodovo podmienené násilie považovalo za závažný zločin. Opäť prepašovali LGBTI agendu

Europoslanci v uznesení odsúdili vraždenie žien ako najextrémnejšiu formu rodovo podmieneného násilia páchaného na ženách a dievčatách.

Európsky parlament (EP) vo štvrtok vyhlásil, aby sa rodovo podmienené násilie v online prostredí aj v skutočnom živote považovalo za „obzvlášť závažný zločin s cezhraničným rozmerom“.

Za legislatívnu iniciatívu požadujúcu cielenú legislatívu a politiku zameranú na riešenie všetkých foriem násilia a diskriminácie na základe pohlavia v offline a online prostredí hlasovalo 427 poslancov, 119 bolo proti a 140 sa hlasovania zdržalo.

Opäť agenda LGBTI

Diskriminácia na základe pohlavia sa týka žien a dievčat, ale aj osôb z LGBTIQ+ komunity.

Europoslanci vyzvali Európsku komisiu, aby zaradila rodovo podmienené násilie medzi nové oblasti trestnej činnosti podľa článku 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ) spolu s ďalšími zločinmi, proti ktorým je potrebné bojovať na spoločnom základe, ako sú obchodovanie s ľuďmi, drogami a zbraňami, počítačová kriminalita a terorizmus.

To by slúžilo ako právny základ pre smernicu EÚ zameranú na obete s využitím noriem Istanbulského dohovoru a ďalších medzinárodných noriem.

Nová smernica by mala zahŕňať: preventívne opatrenia, a to aj prostredníctvom rodovo citlivého a prierezového programovania vzdelávania; podporné služby, ochranné a reparačné opatrenia pre obete; opatrenia na ukončenie všetkých foriem rodovo podmieneného násilia vrátane násilia voči osobám LGBTIQ+; minimálne štandardy pre presadzovanie práva; ustanovenia na zabezpečenie toho, aby sa pri určovaní starostlivosti o dieťa a právach navštevovať deti zohľadňovali incidenty rodovo podmieneného násilia a nakoniec aj spoluprácu medzi členskými štátmi a výmenu osvedčených postupov, informácií a odborných znalostí.

-red2-

 

Zroj
teraztasr

Podobné články

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Back to top button